Ü z ü m d e n G e l e n D o ğ a l L e z z e t F ı ç ı l a r d a B u l u ş t u

Yolculuk

K ü p Ş a r a p l a r ı ' n ı n Y ı l l a n m ı ş H i k a y e s i n e T a n ı k O l u n

Başlangıç kapasitesi 700 litrelik bir küp olan ve klasik şaraplar ile işe başlayan Küp Şarapçılık 1972 yılında kapasitesini 200.000 litreye çıkarmıştır. O yılda ilginç bir tesadüfle vişne şarabı keşfedildi. Çok beğenilen bu şarap sek vişne şarabının üretilmesinin başlangıcı oldu. Sonraki yıllarda diğer meyve şarapları da denenmiş ancak dönemin mevzuatları gereği piyasaya sunulamamıştır.

Galeri

Ü z ü m B a ğ l a r ı m ı z

Yılların oluşturduğu uzun hikayemize tanık olun. Üzüm bağlarından fıçılara uzanan efsanevi bir yolculuk.

Her sene ödül almayı ihmal etmeyen KÜP şaraplarının son 10 yılın ödül listesiyle karşınızda.

Başarılar

Ö d ü l A l m ı ş L e z z e t l e r i n Y o l c u l u ğ u