P r o d u c t s

E p i c ' o S e r i s i

EPİC’o Cabernet Sauvignon
Epic’o Shiraz
Epic’o Cabernet Sauvignon-Merlot-Shiraz
Epic’o Merlot
Epic’o Chardonnay
Epic’o Sauvignon blanc

A r t e m i s S e r i s i

Artemis Karaoğlan(%50)-Merlot(%50)
Artemis Kalecik Karası(%50)-Shiraz(%50)
Artemis Chardonnay(%55)-Narince(%45)

T h i a S e r i s i

Thia Rezerve Fume Blanc Thia Boğazkere-Öküzgözü
Thia Boğazkere Thia Çalkarası-Merlot
Thia Öküzgözü Thia Cabernet Sauvignon-Merlot
Thia Shiraz Thia Chardonnay
Thia Cabernet Sauvignon Thia Sauvignon Blanc
Thia Merlot Thia Kalecik Karası
Thia Zinfandel Thia Yarı Tatlı Kalecik Karası
Thia Çalkarası Thia Misket
Thia Blush

B e ş ' i B i r Y e r d e S e r i s i

Beş’i Bir Yerde Cab. Sauvignon-Merlot-Shiraz-Boğazkere-Öküzgözü
Beş’i Bir Yerde Chardonnay-Sauvignon Blanc-Emir-Narince-Sultaniye
Beş’i Bir Yerde Zinfandel-Pinot Noir-Shiraz-Kalecik Karası-Çal Karası

R i t ü e l S e r i s i

Ritüel kalecik karası- çal karası
Ritüel emir- sultaniye
Ritüel çal karası- kalecik karası

D i ğ e r Ş a r a p l a r

Küp Vişne Likör Şarabı
Küp Vişne Şarabı
Küp Nar Şarabı